Меню
Количка

Общи условия за ползване

I.Предмет
Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Андромахи-Н ЕООД със седалище гр.Пловдив ул.Белица №5  ЕИК 115770940, наричан по-долу за кратко ДОСТАВЧИК, и потребителите, наричани по-долу за кратко КЛИЕНТ, които ползват сайта и/или извършват регистрация на интернет адрес www.zdraveizdrave.bg , При използване на сайта, лицата се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и приложимото за предоставяните на сайта стоки и услуги законодателство на Република България и Европейския съюз. Тези общи условия представляват договор за покупко-продажба между Доставчика и Клиента. Доставчикът предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите през електронния магазин стоки чрез отправяне на заявка и заплащане на съответната продажна цена, при съобразяване и спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия. Клиентът може да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите през електронния магазин стоки само след изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите на Общите условия и се задължава да ги спазва.

Под „Стоки/Артикули“, се разбира стоките предлагани от Доставчика през електронния магазин.

Всеки от изброените артикули се описва с основните си характеристики, изображение и продажна цена. Доставчикът  не носи отговорност, в случай, че посочената от производителя информация за характеристиките на стоката/ите е невярна или неточна.
Под „Електронен магазин” – се разбира електронният магазин на Доставчика, който се намира на сайта, чрез който потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от електронния магазин стоки
Под „Сайт“ се разбира интернет адреса www.zdraveizdrave.bg 
Под „Производител“ се разбира всяко лице, което по занятие произвежда предлаганите през електронния магазин стоки/артикули и с чието име/фирма, производствен или друг отличителен знак е обозначена стоката, нейната опаковка или търговската документация за стоката.
Под „Клиент“ се разбира физическо или юридическо лице, което е регистрирало клиентски профил и/или е направило поръчка в електронния магазин и се е съгласило с настоящите Общи условия. С подаване на поръчка/заявка, Клиентът -  физическо или юридическо лице декларира и потвърждава, че има навършени 18 (осемнадесет) години. Доставчикът си запазва правото да откаже поръчка при съмнения за навършени 18 години от Клиента.
Под „Клиентски профил“ се разбира информация за Клиента : (име, фамилия/търговска фирма, адрес (град, област), пощенски код, телефон, е-mail адрес, ЕИК/Идентификационен номер, ИН по ЗДДС, МОЛ и др.), предоставена от последния при попълването на регистрационен формуляр и съхранявана от електронния магазин за целите, посочени в настоящите общи условия.
Под „Продажна цена“ се разбира цена на бройка или за определено количество стока, включваща ДДС, без включени разходи за доставка на стоката, освен когато е изрично упоменато.
Процедурата по поръчка от сайта е доброволна и безплатна. Сайтът може да бъде разглеждан от ползвателите свободно, без да е необходима регистрация. За да се направи поръчка е необходимо да се попълни регистрационен формуляр. Полетата, които са задължителни за попълване са отбелязани в цвят.

II. Покупко-продажба през интернет магазина www.zdraveizdrave.bg
Публикуването на основните характеристики на стоката и на продажната и цена в електронния магазин по съществото си представлява публична покана по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон да се направи заявка за покупка в съответствие с тях.
Електронният магазин не гарантира наличността на поръчаните артикули. При невъзможност за изпълнение на задълженията си, поради причина, че не разполага със заявената за закупуване стока в наличност, електронният магазин, в рамките на 5 (пет) работни дни след получаване на заявката за покупка, уведомява Клиента – посредством обаждане по телефон на посочения в регистрационния формуляр телефонен номер или чрез изпращане на съобщение на посочен от Клиента е-mail адрес – за изчерпването на стоката и за възможността да промени поръчката по свое желание. В случай, че е направено плащане и Клиентът не желае да промени поръчката си, заплатената сума за поръчания/те артикул/и ще му бъде възстановена в рамките на 15 работни дни след получаване на обратна връзка от Клиента.
Поръчки/заявки за покупка
За да получи право да извършва валидни поръчки/заявки за закупуване на предлаганите през електронния магазин стоки, Клиентът е необходимо да се регистрира (чрез попълване на регистрационна форма) и да изрази/заяви съгласието си с Общите условия за използване на е-магазина и/или да направи поръчка (чрез попълване на електронна форма) и да изрази/заяви съгласието си с Общите условия за покупко-продажба през електронния магазин, както следва:
Регистрационна информация – Клиентът предоставя на електронния магазин следната информация: за физическите лица – име, фамилия, адрес, телефон, е-mail адрес; за юридически лица – търговска фирма, телефон, е-mail адрес, адрес, Идентификационен номер/ЕИК, Ин по ЗДДС, МОЛ. Клиентът гарантира, че данните, които предоставя при попълване на регистрационния формуляр са истински, пълни и точни и при промяна на последните ще уведоми електронния магазин да ги актуализира своевременно. В случай, че Клиентът предостави неверни и/или неактуални данни, електронният магазин има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на Клиента и достъпа до клиентския му профил. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването и.

Съгласие с Общите условия – чрез отбелязване в полето „Съгласен съм с Общите условия за покупко-продажба през електронния магазин и натискане на бутона „Продължи“, Клиентът извършва електронно изявление, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва.
Електронният магазин потвърждава получаването на поръчката като изпраща съобщение до електронната поща на Клиента или по телефона. Всяка заявка за покупка от Клиента през електронния магазин, въз основа на тези Общи условия, се подава и осъществява в изпълнение на договора за покупко-продажба между страните. При спор чия е волята за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по договора се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.

Процедура по подаване на поръчка/заявка за покупка
Поръчка/заявка за покупка се подава от Клиента като последният извърши последователно следните действия:
1. Клиентът, след като попадне на уеб страниците свързани с www.zdraveizdrave.bg, има възможност да избира продукти и да ги добавя във виртуална „Количка“ с натискането на бутон „Купи“;
2. При натискане на бутон „Количка“, той получава достъп до „Количка“ – таблица, в която той може да регулира броя на поръчаните артикули;
3. В „Количката“ Клиентът определя количеството на стоките и продължава към попълване на личните данни за покупката чрез натискане на виртуален бутон „Продължи“;
4. Клиентът, попълва лични данни за поръчката – име, фамилия, е-mail, град, адрес, телефон, начин на плащане. Ако желае фактура, попълва търговска фирма, ЕИК, ИН по ЗДДС, МОЛ, адрес за фактура;
5. При натискане на бутон „Продължи“, Клиентът преминава на следващата стъпка, където избира начин на доставка и трябва да се съгласи с Общите условия за покупко-продажба през електронния магазин;
6. При натискане на бутон „Продължи“, Клиентът преминава на следващата стъпка, където избира начин на плащане на своята поръчка;
7. При натискане на бутон „Потвърждавам поръчката“, заявката за покупка на стока през електронния магазин се счита за извършена;
При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на поръчката/заявката, същата се счита за невалидна и за Доставчика не възниква задължение за нейното изпълнение.
Цени и начини на плащане
Всички цени на стоки в електронния магазин са в български левове, с включен ДДС. Цените са за единична бройка и не включват разходите за доставка, освен ако не е изрично упоменато.
Цената и разходите за доставката се плащат при доставката на поръчката от куриера  със наложен платеж.
ВАЖНО: При евентуална промяна на цената на поръчаните стоки в периода между Заявката и Доставката Клиента заплаща стоката на цената, на която я е поръчал.
Доставка 
Заявената за покупка стока се доставя след предварително уговорен срок между Доставчика и Клиента на посочения адрес. Доставката се извършва до външния вход на жилищната сграда. Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.
Предаване на стоката
Стоката се предава на Клиента, който подписва придружаващите стоката документи. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, електронния магазин се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по повторната доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение. Клиентът е длъжен да прегледа внимателно доставената стока в момента на получаването и. При наличието на забележки и /или видими дефекти по доставената стока, същите следва да бъдат отразени в документите. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като клиентът губи правото по - късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. 
Рекламация и политика за връщане на продукти Клиентът има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато:
– доставената стока явно не съответства на поръчаната от него за покупка и това може да се установи чрез обикновения и преглед;
– при транспортирането стоката е била повредена;
След получаване на стоката Клиентът има право да иска връщането и при наличието на съществен недостатък, който не е могъл да бъде установен при обикновен преглед на същата.
В изброените случаи, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на подадената от него заявка за покупка чрез отправяне на съответно писмено искане до Доставчика.
Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за покупка на стока през електронния магазин, като върне стоката в срок от 14 (четиринадесет) работни дни, считано от датата на получаването й. В случай, че Клиентът се откаже от сключения договор в срока по предходното изречение, той следва да изпрати изявление за отказ от сключения договор до електронния магазин и да върне стоката с не нарушена цялост, напълно окомплектована заедно с всички съпътстващи я документи, включително, но не само инструкции за ползване, декларация за съответствие, гаранционна карта и др., без каквито и да било външни или вътрешни дефекти, в оригиналната и поставена от производителя опаковка, включително, но не само с поставените от производителя полистиролни, картонени или други защитни елементи, защитни фолиа маркировки и т.н., като разходите за доставка са за сметка на Клиента. Всички транспортни разходи по връщането на стоката са за сметка на Клиента.
Изявлението за отказ следва да бъде изпратено на и-мейл: info@zdraveizdrave.bg 
Клиентът е длъжен да съхранява получената от него стока, да осигури запазването на нейното качество и безопасността и. Електронният магазин е длъжен да възстанови на Клиента в пълен размер заплатените от него суми не по-късно 15 работни дни, считано от датата, на която Клиентът е упражнил някое от правата си на отказ.
 Доставчикът има право да откаже възстановяване на сума за закупен и върнат продукт при следните случаи:
1. Продуктът не е в търговски вид, целостта му или целостта на опаковката е нарушена или липсва.
2. Продукти по индивидуална поръчка.
Доставчикът полага грижа информацията в електронния магазин да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата.
Клиентът е длъжен да обезщети Доставчика за всички вреди, разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили във връзка с виновно неизпълнение на задълженията му по настоящите общи условия. Клиентът е длъжен да обезщети Доставчика и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата.
Доставчикът гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от Клиентите. Разкриване е възможно единствено в случаите когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.
Доставчикът си запазва правото да променя по всяко време настоящите общи условия като своевременно публикува тези промени в сайта си www.zdraveizdrave.bg заедно със съобщение за промените.
При промени в настоящите общи условия Клиентът може да заяви, че отхвърля промените като изпрати изявление за отхвърлянето на промените на адрес:
Андромахи-Н ЕООД, гр. Пловдив, ул. Белица №5 или на имейл info@zdraveizdrave.bg
С получаване на изричното изявление за отхвърляне се счита, че договорът за покупко-продажба се прекратява. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиента и Доставчикът, възникнали във връзка с валидно подадена преди промените заявка за покупка на стока.
При възникване на спор, свързан с покупка онлайн, можете да ползвате сайта ОРС. За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

III. Какво са „бисквитки“ (cookies) и за какво се използват?
HTTP бисквитката (буквален превод от английски HTTP cookie), обикновено наричана просто „бисквитка“, е пакет информация, под формата на съвсем малък на размер файл,  изпратен от уеб сървър към Вашия Интернет браузър, а след това връщани от браузъра всеки път, когато той получи достъп до същия този сървър. Почти всеки по-голям и богат на функционалност сайт в Интернет пространството използва бисквитки. За какво са тези предупреждения навсякъде, че сайта ползва бисквитки?

На 25 май 2011 Европейският съюз въведе изискването всички уебсайтове, опериращи на територията му, да търсят съгласието на потребителите си да инсталират „бисквитки”.
Аргументите в полза на решението бяха, че те представляват потенциален риск при управлението на личните данни на гражданите на ЕС и застрашават тяхната неприкосновеност.
Макар да няма ясен текст, който да подсказва как трябва да изглежда въпросното „съгласие“, за момента се използва стандарта на т. нар. „мълчаливо“ съгласие.
Според него потребителят разрешава инсталирането, ако след надпис с предупреждение за наличие на „бисквитки” продължи да разглежда конкретния уебсайт.
Колко време стои бисквитката записана на компютъра ми?
По принцип дадена „бисквитка“ остава записана в компютъра на потребителя за използване при следваща сесия, но това не е задължително или правило – тя може също така да се използва само в рамките на една сесия и да бъде изтрита в края на сесията. Бисквитките може да бъдат изтрити и от потребителя по всяко време.
 Съдържание на „Бисквитките“„
Бисквитките“ могат да съдържат произволна информация, избрана от сървъра, и се използват да поддържат състоянието на HTTP транзакциите, които иначе са „без състояние“. Обикновено те се използват за удостоверяване на самоличността на регистриран потребител на даден уебсайт, като част от процеса на влизане или първоначална регистрация в сайта, като от потребителя не се изисква ново въвеждане на потребителско име и парола при всеки следващ достъп до този сайт.
Други използват бисквитките за поддържане на „пазарска кошница“ за избрани стоки за купуване от даден сайт по време на една сесия, за персонализация на сайт (представяне на различни страници за различните потребители), и за проследяване на достъпа на отделни потребители до даден сайт, за системи за оценяване на съдържанието от потребителите и т.н.
Като най-добър пример за информация записана в бисквитка е дали сте отговорили с „ок“ за използването на бисквитки за този сайт, за да не бъдете питани отново. Също така някои вградени от други сайтове видеа използват бисквитки за да събират анонимно статистика за това, от къде сте попаднали на въпросното  видео и кои видеа са гледани.
Какво идентифицират бисквитките?
Ако на даден компютър се използва повече от един браузър, всеки си има отделно пространство за съхранение на „бисквитки“. „Бисквитките“ не идентифицират дадено лице, а комбинация от компютър и уеб браузър. Следователно, едно лице, което използва няколко браузъра и / или компютъра има отделен набор от „бисквитки“ за всяка комбинация компютър – браузър. От друга страна, „бисквитките“ не правят разлика между множество потребители, споделящи един и същ компютър и браузър, освен ако те не използват различни потребителски акаунти.
Какво ми гарантира наличието или липсата на подобно съобщение на даден сайт и кое от двете трябва да ме притеснява?
Концепцията за информираност на потребителя принципно е добра, но липсата на подобно съобщение на даден сайт за съжаление по никакъв начин не Ви гарантира, че от него не се използват бисквитки. Ако въпросният сайт е създаден с цел злоупотреби и/или инсталиране зловреден софтуер върху компютъра Ви, силно се съмняваме, че ще бъдете предупредени за това.
Според нас наличието на подобно съобщение към момента означава едно единствено нещо: Че собствениците и администраторите на въпросния сайт имат желание да се спазват приетите закони (добри или лоши, ефективни или не) и са загрозили умишлено сайта си с предупреждение,  за да бъдат спазени правата на потребителите им. Реално погледаното сайт с предупреждение за използването на бисквитки има по-голяма вероятност да е безопасен, отколкото такъв, който няма такова, но използва бисквитки. 

Позволяване или забраняване на бисквитките от настройките на браузъра:
Почти всеки браузър може да позволи или да забрани използването на „бисквитки“ чрез настройка. По-долу сме дали информация за някои от най- широко използваните браузъри.

за Microsoft Internet Explorer:
Tools > Internet Options > Privacy Tab
Използвайте плъзгача, за да зададете опциите, или използвайте допълнителните опции (Advanced…)


за Mozilla:
Tools > Cookie Manager ИЛИ Edit > Preferences > Privacy & Security
Задайте опции в точка Cookies
Cookie Sites позволява настройки по домейни: Block/Session/Allow
Stored Cookies отваря прозорец за управление на „бисквитки“, в който се показват подробности за съхранените бисквитки, като има възможност да се изтриват или блокират


за Operа
Opera > Settings > Preferences… ИЛИ
Ctrl+F12
Advanced > Cookies
Accept cookies – използването на бисквитки позволено. Стойността е зададена по подразбиране.
Accept only cookies from the site I visit – позволяване използването на бисквитки само от сайта, който сте посетили.
Never accept cookies – забранено използването на бисквитки.
Delete new cookies when exiting Opera – изтриване на новите бисквитки след затварянето на браузъра. Ако сте посетили даден нов сайт, който запазва информация в бисквитките, след затварянето на браузъра, новосъздадените бисквитки автоматично се трият.
Ask me before accepting cookies – браузърът пита потребителя, дали иска да/не използва бисквитки при нужда.
Manage Cookies – организиране на бисквитките.


за Google Chrome:
Опции > Разширени настройки
Поверителност > Настройки на съдържанието > „Бисквитки“
Да се разреши задаването на локални данни (препоръчително) – стойността е зададена по подразбиране.
Разрешаване на задаването на локалните данни само за текущата сесия.
Задаването на данни от сайтове да се блокира изцяло.
Да се блокира задаването на „бисквитки“ на трети страни – да/не
„Бисквитките“ и другите данни за сайтове и приставки да се изчистват, когато затварям браузъра си – да/не